RB 10 seguretat i estètica

Sistema per la fabricació de baranes certificada en els centres d'assaig oficials seguint les normes europees més estrictes el que garantitza una òptima seguretat. Permet integrar vidre o altres materials i barrots verticals o horitzontals. Perfils a escullir entre varis estils estètics: Funcional, Elíptic i Softline