AV-40 Múltiples solucions per a portes i finestres

Fusteria econòmica de qualitat sense trencament de pont tèrmic. Destaquen les seves grans possibilitats i permet tota classe d'obertures: practicables, abatibles, oscil·lobatents. Alta estanqueïtat per doble junta de tancament perimetral.

CS 38 SL el més estret i estètic dels perfils

La més estètica i prima fusteria amb trencament de pont tèrmic. Amb una amplada mínima de només 38 mm, el seu contorn trapezoïdal i el seu envidriat, aquest sistema combina elegància i robustesa amb els millors resultats. Ideal per a qualsevol aplicació en la que es desitgi la major superfície envidriada possible.

CS 68 el nou estàndard per a portes i finestres

Sistema compacte de fusteria de perfils amb trencament de pont tèrmic. Els perfils tenen tres càmares el que proporciona una alta estabilitat i un excel·lent aïllament. Permet tota classe d'obertures interior i exterior: practicables, abatibles, oscil·lobatents, portes de 1 i 2 fulles, ...Disponible en versions Funcional (recta), Softline (arrodonida), Renaixament (amb relleus) o Fulla Oculta (el perfil de la fulla no es visible des de l'exterior).