CS 59Pa perfils sense ruptura tèrmica per a tancaments elegants i econòmic

Sistema de fusteria sense trencament de pont tèrmic per a tancaments elegants i econòmics. Permet la fabricació de portes d'una fulla de doble fulla d'obertura interior i exterior. Ofereix un aspecte enrasat tan des de l'exterior com de l'interior.

PLEGABLES la solució ideal per a grans tancament

Aquest sistema permet la realització de portes plegables de vidre o lamas. En versió lamas, les possibilitats són lama fixa, móbil o apanelada. Especialment indicat per cubrir grans forats que interessen obrir per complet sempre que sigui necessari.