CW 50 el sistema modular per a façanes

El CW 50 es un sistema per a façanes i cobertes que per una canto ofereix una entrada màxima de llum gràcies als seus reduïts perfils de 50 mm, i per l'altre una il·limitada llibertat creativa. El sistema està disponible en vuit variants que proporcionen cada una d'elles el seu propi estil individual.

CW 86 el sistema “emmarcat” per a murs cortina estructurals o amb plafons

El CW 86 permet construïr façanes modulars utilitzant una estructura tradicional. Disponible en envidriat estructural o envidriat modular. Els perfils ocupen una mínima quantitat d'espaci i permeten la màxima entrada de llum natural.

CW 60-DRL mur cortina robust i segur

Mur cortina amb trencament de pont tèrmic en la qual el vidre es fixa utilitzant juntes de silicona preformades. Això permet una solució òptima per a l'envidriat i afageix una apariència d'enrasat, exclusiva, a la façana.