MEDAS 3 mallorquines de llama fixa o mòbil

La gran varietat d'elements que composen la serie Medas 3 permeten la realització de diferents opcions de finestres i balconeres mallorquines amb possibilitat d'escollir entre llames fixes, llamas mòbils, llamas panel·lables o panells de diferents materials.